Att tänka på

Besökstider bokas via telefonnummer 044-280 200.

Årskontroll till läkare, där du även förnyar dina recept, bokas i god tid. Hör gärna av dig för tidsbokning två månader innan dina recept går ut. Sommartid är tillgången på tider för planerade besök och årskontroller begränsad.

Kom i god tid för att anmäla dig i receptionen. För din sekretess visa legitimation. Betala gärna med kort eller swish.

Drop in för provtagning måndag-fredag kl. 08.00-11.00. När du kommer till vårdcentralen ta en nummerlapp, anmäl dig i receptionen när det är din tur och sitt sedan ner i väntrummet. Pågående patientärenden kan ha förtur till provtagningen.

Uteblivna besök och sena avbokningar debiteras enligt Region Skånes taxa.

Har du vårdats på sjukhus i annan region, utomlands eller ådragit dig en sårskada vid utlandsvistelse vill vi gärna att du meddelar oss det. På grund av risk för spridning av multiresistenta bakterier kan det behövas provtagning för att utesluta detta. Ring vår växel och boka telefontid med sköterska så får du mer information och eventuellt provtagningsmaterial.

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211