Våra mottagningar

Allmän mottagning

Hos oss kan du få träffa specialister i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare. 

Specialister i allmänmedicin:

Björn Nilsson
Dick Larsson
Kristian Ståhlberg
Martin Dahlerus
Mia Settergren Hammer

ST-läkare:

Christian Hultén
Hassan Al-Khafaji
Johannes Sundström

AT-läkare:

Jennie Lindau

 

Arbetsterapeut

My Bertéus

Tel 044 – 280 222

Arbetsterapeuten har aktivitet som sitt kärnområde och ser individen i sin miljö och sitt sociala livssammanhang med målet ökad förmåga och delaktighet. Fokus är ökad självständighet i utförandet av aktivitet och aktivitetsbalans för att minska stress.
Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet främjar hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Hos vår arbetsterapeut kan du få hjälp med:

 • Bedömning/behandling/träning/uppföljning av aktivitets- och funktionsförmåga som ett led i diagnostisering och/eller rehabilitering. Arbetsterapeuten kan t ex göra en första bedömning/behandling av skador och sjukdomar i övre extremiteter.
 • Stress-, artros-, och sömnbesvär.
 • Handträning och utformning av träningsprogram för patienter med sjukdom eller skada i arm/hand. T ex igångsättning efter radiusfraktur eller fingerfraktur.
 • Ärrmobilisering och sensibilitetsträning efter skador eller operativa ingrepp.
 • Utprovning av ortos.
 • El-rullstolar, utredning, ordination och utprovning med efterföljande träning i närmiljön. Krävs föregående besök hos läkare för både elrullstol och eventuellt tillhörande bostadsanpassning.

Astma/KOL-mottagning

Tel 044 – 280 200

Här får du hjälp med utredning, behandling och uppföljning av astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Diabetesmottagning

Heléne Jeppsson
Mari-Ann Gerdsson
Marlene Runemyr Cedergren
Petra Essbrant

Tel 044 – 280 200

Vid besök hos diabetessköterska kan du få hjälp med:
• samtal angående livsstilsvanor
• uppföljande diabeteskontroller
• genomgång av blodsockermätning
• insulininsättning och dosjustering

Dietist

Anna Modin

Tel 044-280 200

Hos vår dietist kan du få hjälp och stöttning med

 • att gå ner i vikt.
 • att gå upp i vikt.
 • höga blodfetter.
 • kost vid diabetes.
 • kost vid IBS.
 • laktosintolerans.
 • glutenintolerans.
 • sväljsvårigheter.

Vid viktnedgång, IBS, laktosintolerans och glutenintolerans är det viktigt att du har varit hos din doktor för utredning.

Har du önskemål om viktnedgång kan du få hjälp enskilt eller i grupp. Vid gruppbehandling träffas gruppen regelbundet med täta träffar.

Distriktssköterskemottagning

Rådgivning och akuta besvär
044-280 200

Distriktssköterskor:
Anna Jönsson
Gustav Björnryd
Helene Jeppsson
Joakim Kumpulainen
Lavdije Hasanaj
Maria Norberg
Mari-Ann Larsson
Marlene Runemyr Cedergren
Petra Essbrant

Hos våra distriktssköterskor kan du få hjälp med:

 • Såromläggningar
 • Kontroll av blodtryck
 • Stygntagningar m.m.
 • Injektioner
 • Bedömning av utslag och sår
 • Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Förnyelse av hjälpmedelskort på stomihjälpmedel
 • Rådgivning

Fysioterapeuter

Telefon 044-280 200

Mikael Porss
Pernilla Lyckander
Pernilla Nilsson
Petra Eriksson

Anmälan och betalning sker i receptionen på plan 3.
Mottagningen är på plan 5.

Margreth Hallgren

Anmälan och betalning sker på plan 5.

Hos våra fysioterapeuter kan du få bedömning och behandling av besvär från rörelse- och stödjeorganen, neurologiska sjukdomar och yrselbesvär.

Vi erbjuder även:

 • Artrosskola
 • Basal kroppskännedom
 • Bassängträning
 • Mediyoga
 • Stötvågsbehandling

Ingen remiss krävs.

Minnesmottagning

Till vår minnesmottagning kommer du på remiss från din doktor. Här får du träffa våra minnessköterskor Stina och Lavdije. Du blir intervjuad och får svara på frågor om din bakgrund och din livssituation samt göra ett minnestest som bland annat består av rit- och skrivövningar. Besöket tar cirka 1,5 timmar. Vi rekommenderar att en anhörig följer med vid besöket.

Psykisk ohälsa

Anna Sjörén, kurator

Telefon 044-280 221

Andreas Kjellén, leg. psykolog

Telefon 044-280 200

Birgitta Sjöborg, leg. psykolog

Telefon 044-280 223

Brita Larsson, leg. fysioterapeut och KBT-terapeut steg 1

Telefon 044-770 01 89

Dagmar Epperlin, beteendevetare, fil kand psyk. KBT-inriktad

Telefon 044-280 200

Om du är listad hos oss kan du få hjälp med samtal när livet känns tungt och du behöver prata med någon utomstående. Du kan vända dig till oss om du t.ex. känner dig nedstämd, orolig eller stressad. Du kanske har varit med om något svårt och befinner dig i kris eller sörjer. Det kan handla om att du nått en punkt i livet där du vill göra en förändring, om en rädsla eller om en fobi som begränsar ditt liv.

Specialistmottagning

Din läkare kan vid behov remittera dig till någon av våra specialister som regelbundet har mottagning här.

Annette Almquist, öron, näsa och hals
Matilda Friman Mathiasson, gynekologi
Samuel Dencker, ortopedi

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211