Provtagning

Tidsbokad provtagning
Vi har tidsbokad provtagning för dig som ska ta ordinerade prover inför besök hos oss och för dig som ska ta prover ordinerade från annan vårdenhet. PK-prov bokas måndag till onsdag. Logga in på 1177.se för att boka din tid. 

Ska du lämna fasteprover innebär det att du inte får äta eller dricka något efter kl 22.00 kvällen före provtagningen.

Ordinerad blodtryckskontroll måndag – torsdag kl. 13.30 – 16.00

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211