Provtagning

Vi har drop in måndag – fredag kl 08.00 – 11.00 för dig som ska ta ordinerade prover.

PK-prov lämnas måndag – onsdag. 

Ska du lämna fasteprover får du inte äta eller dricka något efter kl 22.00 kvällen före provtagningen.

Ordinerad blodtryckskontroll måndag – torsdag kl. 13.30 – 16.00. 

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211