Dataskyddsförordning

Patientinformation GDPR – Dataskyddsförordningen

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

När du kontaktar oss registrerar vi dina personuppgifter. Vi behöver och behandlar dina personuppgifter för att kunna upprätthålla och ge god vård på ett patientsäkert vis.

Vi behandlar dina personuppgifter genom t.ex besöksregistrering, journalföring, remiss- och brevhantering.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter i journalhandlingar bevaras i minst 10 år efter att den sista uppgiften fördes in. Inkommande uppgifter så som t.ex remisser och brev skannas in i din journal och originalet lämnas därefter till säker destruktion av sekretesspapper.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

För samtlig personal som arbetar på Kristianstadkliniken råder sekretess. Vi arbetar för att dina personuppgifter enbart behandlas av och finns tillgänglig för behörig och behandlande personal. Dina personuppgifter lämnas enbart vidare om lagen kräver det, t.ex till Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet eller om du gett ditt samtycke.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om införandet av GDPR/dataskyddsförordningen.

Hur kontaktar du oss?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kristianstadkliniken

Döbelnsgatan 9

291 31 Kristianstad

044 – 280 200

receptionen@kristianstadkliniken.se

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211