Barnhälsovård

Barnhälsovård

Mia Settergren Hammer, läkare
Christina (Stina) Pålsson, BHV-sköterska
Lena Lundquist, BHV-sköterska

Telefonnummer: 044-280 215

Välkommen att lista ditt barn på Kristianstadklinikens barnhälsovård, vi finns på plan 4. Vi utför kostnadsfria hälsoundersökningar för barn 0–6 år. Barnet undersöks kroppsligt och vi följer den beteendemässiga utvecklingen.

Våra undersökningar sker regelbundet enligt ett basprogram där rekommenderade vaccinationer ingår. Vi erbjuder också råd och stöd till er föräldrar, bland annat genom föräldragrupper under barnets första år.

På BHV erbjuder vi hembesök för nyfödda och adoptivbarn samt föräldraträffar. Vi arbetar med att ge stöd genom samtal, vaccinerar enligt Socialstyrelsens program, ger egenvårdsråd samt besök på BHV där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 års ålder.

Vi har även ett samarbete med BHV-psykolog, förskolans barnläkare och specialpedagoger samt logoped.

Du är välkommen att ringa oss för rådgivning vid sjukt barn. Avboka ditt barnhälsovårdsbesök om ditt barn är sjukt och tänk på att syskon som är sjuka inte får följa med vid barnhälsovårdsbesök. Om barnet behöver läkartid, kontakta då vårdcentralen där barnet är listat.

Tips och råd!

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211