BHV tips & råd

Länkar

Amningshjälpen

Giftinformationen

1177/Barn

Vaccinationsinformation

Spädbarnsmassage

Övrig information

På BHV erbjuder vi hembesök för nyfödda och adoptivbarn samt föräldraträffar. Vi arbetar med att ge stöd genom samtal, vaccinerar enligt Socialstyrelsens program, ger egenvårdsråd samt besök på BHV där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 års ålder.

Vi har även ett samarbete med BHV-psykolog, förskolans barnläkare och specialpedagoger samt logoped.

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211