Avgifter

 

Läkarbesök 200kr
Sköterskebesök 0kr
Psykologbesök 200kr
Fysioterapeut 200kr
Arbetsterapeut 200kr
Besök för personer under 20 år och över 85 år 0kr
Intyg från 200kr
Vid besök mot faktura uttages en fakturaavgift 50kr

 
Högkostnadsskydd 1300 kr 
Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst 1300 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Avgift för uteblivet besök och sen avbokning
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök, utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar före besöket, får du betala dubbla patientavgifter för det aktuella besöket. 

Avgift för uteblivet besök och sen avbokning hos sköterska: 300 kr
Avgift för uteblivet besök och sen avbokning hos läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut: 400 kr

Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

 

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211