Aktuellt

   Covid-19
För information kring coronavirus covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177:s hemsida. 

Vaccination covid-19
Är du över 16 år och inte vaccinerat dig mot covid-19 och önskar göra det är det till oss du ska vända dig. Kontakta oss per telefon 044 280 200. 

 

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211