Aktuellt

   Covid-19
För information kring coronavirus covid-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177:s hemsida. 

För mer information kring vaccination mot covid-19 hänvisar vi till 1177:s hemsida. Boka din tid för vaccination enligt åldersgruppsprioritering. Vaccinationen sker inte hos oss utan på enhet som finns att välja på i tidsbokningen. 

 

Besöksadress:

Döbelnsgatan 9
291 31 Kristianstad

Tfn: 044-280 200
Fax: 044-280 211